Geometric design Caucasian Kilim Sumak n°:18015573

۱۱۶ × ۲۱۵ سانتیمتر

یک فرش بافته شده بصورت گلیم بافت در قفقاز با پشم بر روی یک سازه (پود و تار) از پشم.

توضیحات فرش

یک فرش بافته شده بصورت گلیم بافت در قفقاز با پشم بر روی یک سازه (پود و تار) از پشم.

:کاندیشن
در شرکت مولائیان ما تمام تلاش خود را انجام دهیم تا به برخی از فرش های قدیمی با مشکلات جزئی که ممکن است تحت تأثیر سن قرار گرفته اند، جان تازه ای ببخشیم. بنابراین، علاوه بر آنچه در عکس ها قابل مشاهده است، یک گزارش وضعیت صحیح و حرفه ای (شامل هرگونه مرمت انجام شده توسط تیم ما) خواهید داشت که ممکن است از بسیاری از نمایندگی ها دریافت نکنید.
  • Professionally cleaned and ready for immediate use
  • عمدتا در شرایط کلی خوبی است
هیچگونه تغییر یا تعمیری از سوی تیم مرمتی ما روی این فرش انجام نشده است.