شرکت فرش فرزین ملائیان ارائه دهنده انواع فرش های آنتیک، فرش های جدید، پارچه آنتیک، گلیم و تاپستری می باشد.
خرید فرش های آنتیک لوکس و با کیفیت بالا هرگز اینگونه آسان نبوده است!

ارسال رایگان برای تمام سفارشات بیش از 299 یورو! در ایتالیا و بیش از 499 یورو! در اتحادیه اروپا

مجموعه ها

موارد کلکسیونی

فرشهای ابریشم آنتیک

فرشهای تصویری

موارد قاب شده

فرش های وینتاژ

فرشهای ابریشمی نو

New Silk Carpets Mollaian.it

فرشهای تزئینی

فرشهای کلاسیک

جستجو در میان انواع فرشهای کلاسیک، وینتاژ و لاکچری!

دسته ها

کاتگوری فرشهای آنتیک

کاتگوری فرش های نو

گلیم، سوماق , پارچه آنتیک و انواع تاپستری

مجموعه سفره

نمایشگاه ها

دکوراسیون