Antique Shahsavan Runner Rug n°:10773619

۱۲۷ × ۳۱۵ سانتیمتر

یک فرش بافته شده بصورت دستباف در قفقاز با پشم بر روی یک سازه (پود و تار) از پشم.

توضیحات فرش

یک فرش بافته شده بصورت دستباف در قفقاز با پشم بر روی یک سازه (پود و تار) از پشم.

:کاندیشن
در شرکت مولائیان ما تمام تلاش خود را انجام دهیم تا به برخی از فرش های قدیمی با مشکلات جزئی که ممکن است تحت تأثیر سن قرار گرفته اند، جان تازه ای ببخشیم. بنابراین، علاوه بر آنچه در عکس ها قابل مشاهده است، یک گزارش وضعیت صحیح و حرفه ای (شامل هرگونه مرمت انجام شده توسط تیم ما) خواهید داشت که ممکن است از بسیاری از نمایندگی ها دریافت نکنید.
  • Professionally cleaned and ready for immediate use
ترمیم ها/اصلاح(های) اعمال شده در این مورد به شرح زیر است:
  • حاشیه ها ایمن شده است
  • شیرازه و ریشه مستح‍‍‍کم شده اند